Maastunnel: Geschiedenis Maastunnel: de openstelling in 1942

Geschiedenis Maastunnel: opening in 1942

De Maastunnel is nooit officieel geopend. In januari 1942 was het werk aan de tunnel zo goed als klaar. Die winter was echter zo koud dat er ijsschotsen dreven op de Nieuwe Maas, zodat het autoveer op 30 januari niet meer kon varen. In plaats van naar de Veerkade werd het autoverkeer die dag, tot grote verbazing van de automobilisten, naar de westelijke tunnelbuis geleid. Die dag werd de Maastunnel dus onbedoeld en geheel ge├»mproviseerd in gebruik genomen.

Wonder

Toen een week later ook het voetveer de strijd tegen het ijs moest staken, werd op 7 februari ook de oostelijke buis in gebruik genomen voor voetgangers en fietsers. Toen dat bekend werd, liepen er drommen mensen door de tunnel om met eigen ogen dit wonder te aanschouwen.

Stiekem geopend door drie belhameltjes

De fiets- en voetgangersbuizen werden op 14 februari 1942 in gebruik genomen. Die dag waren de roltrappen pas gebruiksklaar. Duitse en NSB-notabelen zouden in alle stilte om 12 uur 's middags vanaf de noordoever als eersten door die buizen lopen. De Nederlandse Maastunnelorganisatie wilde dit echter koste wat kost voorkomen en stelde iets eerder de roltappen op de zuidoever in bedrijf en zette daar de deuren naar het gebouw open.

 

Er kwamen drie Charloise belhameltjes, op kapotte schoenen en met gescheurde kleren, die verbaasd maar nieuwsgierig naar binnen liepen en via de roltrappen naar beneden verdwenen. Wie die drie jongens waren doet er niet toe. Hun identiteit is jaren later alsnog vastgesteld, maar dat is niet belangrijk. Wat telde was dat het weliswaar niet koningin Wilhelmina was, maar dat het ook geen Duitse en NSB-notabelen waren. De stiekeme openstelling was een stille daad van verzet van de Maastunneldirectie.