Maastunnel:
31 Jan 2020

Nachtafsluitingen in de autotunnel: waarom zijn ze nodig?

Het klinkt misschien gek: nachtafsluitingen in een net gerenoveerde autotunnel. Is er nu al iets stuk? Dat is gelukkig niet het geval – er is niks mis met onze tunnel. In dit artikel leggen we uit waarom ook tijdens de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel de autotunnel soms dicht moet. 

Onderhoud en renovatie

Als weggebruiker zie je er weinig van: de bedrijvigheid in de tunnel tijdens een nachtafsluiting. De nachtafsluitingen zijn in de eerste plaats nodig voor het reguliere onderhoud aan de tunnel, met haar vele technische systemen. Maar ook voor de renovatie en restauratie van de fiets- en voetgangerstunnel. Al het werk wordt zoveel mogelijk samen ingepland, in de nacht, om de overlast te beperken.

‘Maar ik kan me zeker voorstellen dat het vervelend is voor de weggebruiker’, zegt Riemer te Velde, technisch manager van de Maastunnel. ‘De tunnel moet in ieder geval iedere maand twee nachten dicht voor regulier onderhoud. Dat was ook al het geval voor de renovatie. We gebruiken die nachten bijvoorbeeld om de vloeren en wanden te reinigen, of om de vluchtdeuren te onderhouden. Met name systemen die nodig zijn bij calamiteiten, moeten we regelmatig blijven testen.

één groot bedieningssysteem

Maar waarom moet de autotunnel dan ook nog dicht voor renovatiewerk, terwijl de autotunnel sinds augustus weer open is voor verkeer? Dát heeft onder andere te maken met de fiets- en voetgangerstunnel. ‘Diverse nieuwe technische installaties in de fiets- en voetgangerstunnel – camera’s, verlichting, omroepsystemen – zijn gekoppeld aan dezelfde servers als de bediening van de autotunnel. Bij het uitbreiden, koppelen en testen van deze installaties, heeft dat dus impact op de autotunnel.’ 

Je kunt het vergelijken met een computer die soms opnieuw moet worden opgestart voor een update. Dan moet je ook al je programma’s afsluiten: ‘Als wij uploads uitvoeren of installaties wijzigen, dan ligt alles even plat. Daarom moet ook de autotunnel dan dicht zijn voor verkeer. Een volledige sluiting doen we wel altijd pas na 00.30 uur, om de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Finetunen

‘Daarnaast blijven we de systemen in de autotunnel finetunen. Zoals de verkeersdetectiesystemen, de camera’s, omroepsystemen, luchtkwaliteitsmeting, hoogtedetectie en evacuatievoorzieningen.’ 

Daarnaast zijn er nog enkele resterende werkzaamheden van de renovatie van de autotunnel. Dit zijn geen onverwachte herstelwerkzaamheden, maar geplande taken die nu eenmaal meer tijd nodig hebben. Bijvoorbeeld het invoeren van het Adaptief Filemanagement Systeem (AFM). 

Combineren van werkzaamheden

Tijdens de renovatie zal het nog regelmatig voorkomen dat de autotunnel ’s nachts dicht moet. ‘We proberen ’s nachts zo veel mogelijk werk te combineren. Maar dit gaat niet altijd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om werk aan de installaties in de autotunnel uit te voeren, wanneer er gewerkt wordt aan de software voor de fiets- en voetgangerstunnel.’

Na de renovatie

Wanneer de renovatie klaar is, zal het aantal nachtafsluitingen weer teruggaan naar de oude twee per maand voor regulier onderhoud. Eens per kwartaal wordt dat gecombineerd met een volledige sluiting. Dit is nodig om te testen of alle systemen goed en veilig werken. En soms zijn er extra werkzaamheden waarvoor de tunnel geheel moet worden afgesloten. Deze extra afsluitingen maken we telkens tijdig bekend.