Maastunnel:
09 Jul 2019

Veerdienst tijdens renovatie fiets- en voetgangerstunnel

Fietsers en voetgangers kunnen via een veerdienst oversteken tijdens de renovatie van het fiets- en voetgangersdeel van de Maastunnel. Dat heeft het college van b&w besloten. Om direct een goed alternatief te bieden, worden de werkzaamheden aan deze tunnelbuis later gestart. De renovatie duurt zeven maanden voor de fietstunnel en elf maanden voor het voetgangersdeel.

Geen fietsbus, wel een veerpont

In februari gaf het College de voorkeur aan de fietsbus als alternatief. Met de fietsbus zou er direct worden geëxperimenteerd met een snelle en veel rijdende vorm van openbaar vervoer door de Maastunnel. Wethouder Bokhove: “Helaas bleek dat vanwege de tunnelveiligheid geen haalbaar alternatief. Samen met het duidelijke signaal van de gebruikers van de tunnel, was dat voor ons de reden om te kijken of het andere logische alternatief – een veerdienst – wel te realiseren is.”

 

In overleg met het havenbedrijf en gebruikers van de tunnel is gekozen voor een vaarroute tussen de Sint-Janshaven en de Sint-Jobshaven. Omwonenden van de tijdelijke aanlegplaatsen in die havens zijn hierover al in gesprek met de gemeente.

Betrouwbare verbinding

De zoektocht naar goede vervoerders die een veilige, comfortabele en stabiele dienstregeling kunnen verzorgen is gestart via een aanbesteding. De werkzaamheden aan de fietsers- en voetgangerstunnel starten half december. Die extra tijd is nodig om een betrouwbare verbinding te hebben op het moment dat de tunnel dicht gaat.