Maastunnel: Renovatie Maastunnel: wie, wat, waar, wanneer en waarom
05 Jun 2018

Renovatie en restauratie Maastunnel: wie, wat, waar, wanneer, waarom

De Maastunnel ging 3 juli 2017 voor 2 jaar dicht voor autoverkeer richting Zuid. Soms moet de tunnel ook richting Noord dicht. Want na 75 jaar is de Maastunnel toe aan een grondige opknapbeurt. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon naar de overkant. Na de zomer van 2019 kan onze autotunnel er weer jaren tegenaan. De gehele tunnel is in medio 2020 gereed.

Waarom is renovatie van de Maastunnel nodig?

In 2011 constateerden we dat het beton in de Maastunnel door de jaren heen is aangetast. Daarbij komt dat de Maastunnel in 2019 moet voldoen aan de nieuwste eisen voor veiligheid in tunnels. Voldoet de Maastunnel niet, dan moet-ie dicht. Daarom geven we de Maastunnel nu een grondige opknapbeurt, zodat hij er weer jaren tegenaan kan en voldoet aan de nieuwste eisen. De Maastunnel is een rijksmonument. Daarom moeten we de tunnel niet alleen renoveren, maar ook restaureren. Dat betekent dat we de tunnel zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat moeten herstellen. 

Waarom is de Maastunnel alleen richting Zuid dicht?

Er is gekozen om de Maastunnel tijdens de werkzaamheden buis-voor-buis af te sluiten. Dat betekent dat we steeds in 1 buis aan het werk zijn en dat de andere buis open blijft voor verkeer. De Maastunnel is tijdens de hele renovatie dicht voor verkeer richting Zuid. Omdat het ErasmusMC bereikbaar moet blijven voor spoedgevallen, blijft de Maastunnel tijdens de hele renovatie open voor verkeer richting Noord. Verkeer richting Zuid wordt omgeleid via de Erasmusbrug, Willemsbrug en via de ring. Na de renovatie van de autotunnel geven we vanaf 2019 ook de fiets- en voetgangerstunnel een opknapbeurt

Wanneer is de Maastunnel afgesloten richting Zuid?

Op 3 juli 2017 sloten we de deuren van de Maastunnel voor autoverkeer richting Zuid. In september 2019 zijn we klaar met de renovatie. We hebben de afsluiting goed afgestemd met Rijkswaterstaat zodat grote werkzaamheden op de ring van Rotterdam niet tegelijkertijd plaatsvinden. Voor het testen van de nieuwe installaties moet de tunnel soms enkele dagen helemaal dicht. De officiĆ«le heropening vindt naar verwachting plaats in augustus 2019.

Blijft Rotterdam bereikbaar?

We troffen maatregelen zoals aanpassingen aan kruispunten en wegvakken, verkeerslichten en bewegwijzering. Zodat de doorstroming richting Zuid zo optimaal mogelijk blijft. We hebben extra ingezet op verkeersregie, zodat bij (dreigende) hinder snel en adequaat kan worden gehandeld.

Op de hoogte blijven over de bereikbaarheid van Rotterdam tijdens de afsluiting van de Maastunnel? Of wil je weten waar we nog meer aan het werk zijn in de stad? Ga naar de website van Rotterdam Onderweg of volg Rotterdam Onderweg op Facebook en Twitter: @Rdamonderweg