Maastunnel:
08 Nov 2019

Renovatie fiets- en voetgangerstunnel: vragen en antwoorden

Het College van Burgemeester en Wethouder heeft besloten tot een uitgebreidere renovatie en restauratie van fiets- en voetgangerstunnel (FVT). De renovatie vindt plaats van roltrap tot roltrap in beide tunnels (fietsers en voetgangers). Op 15 november 2019 sluit de tunnel volledig voor zeven maanden. Het voetgangersgedeelte blijft vier maanden langer dicht. De belangrijkste vragen en antwoorden hebben we hier op een rij gezet. 

 

Van wanneer tot wanneer is de fiets- en voetgangerstunnel gesloten?

De renovatie start op 15 novmber 2019. De fietstunnel gaat voor 7 maanden dicht, het voetgangersgedeelte blijft 11 maanden dicht.

Hoe kom ik nu aan de overkant van de Maas?

Er wordt een veerdienst ingezet om fietsers en voetgangers gratis naar de overkant te brengen. De veerdienst vaart op werkdagen tussen 06.20 en 23.30 uur. In het weekend en op feestdagen kun je de dienst gebruiken vanaf 08.00 uur.

Waar komen de opstapplekken?

Je kunt straks op Noord opstappen in Sint-Jobshaven. Op Zuid vertrekt de pont vanaf de Sint-Janshaven. Deze locaties zijn in overleg met Havenbedrijf Rotterdam gekozen. Belangrijke uitgangspunten bij de keuze zijn veiligheid, gemak en overzichtelijkheid bij de oversteek.

Wat gaat er allemaal gebeuren in de fiets- en voetgangerstunnel?

De fiets- en voetgangerstunnel wordt ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd. Er worden werkzaamheden uitgevoerd aan wanden, plafond en vloeren. Zo wordt de volledige vloer van de voetgangerstunnel vervangen, de vloer in de fietserstunnel wordt opgeknapt, de oude tegels vervangen, de natriumverlichting wordt vervangen door led en de veiligheidscamera’s worden vervangen. De fiets- en voetgangerstunnel is net als de autotunnel een rijksmonument, waardoor we extra zorgvuldig te werk moeten gaan. 
 
Daarnaast moeten we rekening houden met stoffen die schadelijk kunnen zijn als ze bewerkt worden. Om te beginnen is er asbest in de kabelkanalen. Doordat een volledig nieuwe, dichte betonvloer wordt aangebracht, is het asbest geïsoleerd van de gebruiksruimte en is er geen contact meer mogelijk met gebruikers van de tunnel. Daarnaast halen we de PCB-houdende coating weg op het plafond van de tunnel en de wanden en het plafond bij de roltrappen. Vervolgens wordt er ook een nieuwe coating aangebracht.

Waarom sluit de tunnel nu helemaal terwijl er eerder sprake was van per jaar een tunnelbuis?

In eerste instantie zou alleen de riviertunnel worden gerenoveerd.Uitbreiding van de werkzaamheden bleek noodzakelijk door een omvangrijke aanpak van het monument en de aanpak van de PCB-houdende coating, ook in de plafonds boven de roltrappen. 
 
Het is daarom veiliger de tunnel helemaal te sluiten. Dat heeft tevens voordelen voor de logistiek tijdens het werk. Tot slot verkort het de duur van de werkzaamheden waardoor fietsers en voetgangers weer sneller door de tunnel kunnen.

Kan de renovatie en restauratie niet sneller?

De werkzaamheden zijn zo ingepland dat we met grote zekerheid in 7 maanden klaar zijn met de fietstunnel. Dat betekent dat we op momenten wel met dubbele ploegen moeten werken om de 7 maanden te halen. Maar er is dan ook een buffer in de planning om tegenvallers op te vangen.

Waarom is de fiets- en voetgangerstunnel niet tegelijk met de autotunnel gerenoveerd?

Toen we de autotunnel sloten, was de fiets een belangrijk alternatief dat we graag wilden stimuleren. Dit was niet mogelijk als we de fiets- en voetgangerstunnel tegelijkertijd hadden afgesloten.

Kan de fiets- en voetgangerstunnel niet deels open blijven zoals bij de autotunnels werd gedaan?

Nee, we hebben deze optie uitgebreid onderzocht. Door asbest en PCB’s is het niet veilig om tegelijk in de tunnel te werken en te fietsen of lopen. Daarnaast gaat het werk niet samen met het grote aantal fietsers in de ochtendspits (600-700). De liften moeten bovendien gebruikt worden voor af- en aanvoer van werkmaterieel, wat de doorstroming flink zou belemmeren.

Waarom blijft de voetgangerstunnel 4 maanden langer gesloten?

In de voetgangerstunnel moeten we meer werk verrichten, zoals het vernieuwen van de hele vloer.

Wordt de tunnel, net zoals de autotunnel, gerenoveerd en gerestaureerd?

Ja, ook de FVT wordt gerenoveerd en gerestaureerd. Door te restaureren herstellen we het rijksmonument in ere. Zo brengen we replica’s van de originele tegeltjes aan en zorgen we dat de nieuwe ledverlichting dezelfde karakteristieke kleur krijgt als de oorspronkelijk gebruikte natriumlampen.