Maastunnel: Vragen en antwoorden over renovatie Maastunnel

FAQ over renovatie en restauratie Maastunnel

Wat gaat er met de Maastunnel gebeuren?

Gemeente Rotterdam gaat de Maastunnel renoveren en restaureren.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd in de Maastunnel?

Om de aangetaste betonconstructie in orde te maken, herstellen we de onderste vloer en vervangen we de rijvloer en onderliggende wanden. Ook brengen we nieuwe technische installaties aan en krijgt de Maastunnel een nieuw ventilatiesysteem. De renovatie zorgt ervoor dat de tunnel weer lange tijd meekan en voldoet aan de nieuwe veiligheidsnorm. Waar dat kan, herstellen we de tunnel in oorspronkelijke staat (restauratie). De controlekamer waarin toezicht gehouden wordt op de verschillende tunnelbuizen verplaatsen we vanuit het ventilatiegebouw naar de verkeersregiecentrale op het Kleinpolderplein. Hierdoor verbetert de afstemming met het verkeer in de rest van de stad.

Waarom moet de Maastunnel worden gerenoveerd?

De Maastunnel is de oudste tunnel van ons land en toe aan groot onderhoud. Zo moeten we onder andere de aantasting van het beton herstellen en de Maastunnel in 2019 laten voldoen aan de nieuwe eisen op gebied van veiligheid.

Wat betekent dat: renoveren én restaureren?

De Maastunnel is een rijksmonument. Dat betekent dat het een historisch waardevol gebouw is. We knappen de tunnel op (renoveren) en herstellen de tunnel waar dat kan in oorspronkelijke staat (restaureren). Restaureren is bijvoorbeeld dat we beschadigde of losgeraakte tegeltjes aan de tunnelwand vervangen door handgemaakte replica’s, en we brengen het karakteristieke gele asfalt terug.

Wanneer gaat de Maastunnel dicht?

Van 3 juli 2017 tot september 2019 kunnen auto’s niet van Noord naar Zuid door de Maastunnel, wel de andere kant op. In de zomer van 2019 gaat de tunnel voor autoverkeer weer helemaal open. In 2019 pakken we de voetgangers- en fietstunnel aan. Het hele project is naar verwachting zomer 2020 klaar.

Gaan de fietsers- en voetgangerstunnels ook dicht?

Nee, fietsers en voetgangers kunnen de Maastunnel in beide richtingen gewoon blijven gebruiken tijdens deze periode. De fiets- en voetgangerstunnel pakken we aan vanaf september 2019 tot half 2020.

Kunnen auto’s in twee richtingen blijven rijden door één buis?

Nee. De tunnelbuis die openblijft, is alleen voor verkeer van Zuid naar Noord. Tweerichtingsverkeer in één tunnel is zeer onveilig en verboden. Omdat het Erasmus MC bereikbaar moet blijven voor spoedgevallen, is ervoor gekozen de richting van Zuid naar Noord open te houden.

Waarom worden beide buizen niet tegelijkertijd aangepakt?

Dat zou de bereikbaarheid van Rotterdam flink aantasten: denk aan ellenlange dagelijkse files met name in de binnenstad en grote delen van Zuid. Bij het deels afsluiten van de Maastunnel verwachten we ook files, maar die zijn wel beter beheersbaar. Ook blijft het Erasmus MC op deze manier goed bereikbaar voor spoedgevallen.

De Maastunnel twee jaar dicht? Kan dat niet veel sneller?

Zo’n enorm project kost veel voorbereidingstijd. Denk aan het kiezen van een aannemer en het uitwerken van alle technische plannen. En ook de stad heeft tijd nodig om zich voor te bereiden op de afsluiting. Als de tunnel eenmaal voor twee jaar dicht is richting Zuid, gaan we 6 dagen per week 24 uur per dag aan de Maastunnel werken, om het werk zo snel mogelijk af te krijgen. We werken eerst aan jaar aan de ene tunnelbuis, testen dan alle systemen zodat het verkeer gebruik kan maken van de nieuwe tunnelbuis en starten dan met de renovatie van de andere buis. Als ook die tunnelbuis gerenoveerd is, volgt weer een periode waarin we alle systemen intensief testen. En tot slot volgt een opleidingsprogramma om te zorgen dat de hulpdiensten de ‘nieuwe’ tunnel goed kennen.

Moet de Maastunnel ook af en toe helemaal dicht?

Ja, voor het testen van de nieuwe installaties, zoals de veiligheidssystemen, is het nodig de tunnel zo nu en dan helemaal te sluiten. Dat zal in 2017 enkele dagen zijn, in 2018 een week en in 2019 drie weken. Dit doen we in de zomer, omdat het dan rustiger is op de weg. De precieze dagen maken we ruim van tevoren bekend.

Hoe zorgt gemeente Rotterdam ervoor dat de regio bereikbaar blijft?

De renovatie zal niet aan de stad voorbijgaan. Meer dan twee jaar zal er maar één tunnelbuis beschikbaar zijn voor het autoverkeer. We doen er alles aan om de hinder voor reizigers, bezoekers aan de stad en het bedrijfsleven zo beperkt mogelijk te houden. Toch is hinder onvermijdelijk. Om de overlast te beperken nemen we de volgende maatregelen:

• We zorgen ervoor dat de Erasmusbrug en Willemsbrug en de wegen rond de Maastunnel klaar zijn om extra verkeer op te vangen. Denk aan het aanpassen van kruispunten, het afstellen van verkeerslichten en belijning, het toevoegen van een extra rijstrook op de Posthumalaan en het aanpassen van de bewegwijzering in de stad.
• We informeren bedrijven, bewoners en reizigers over alternatieve routes en voorzieningen.
• We vragen bedrijven mee te werken om de overlast te beperken, zoals het stimuleren van medewerkers om het openbaar vervoer te nemen of op andere locaties en tijden te werken.
• We beantwoorden vragen via social media (Facebook.com/maastunnel en @maastunnel010).
• We stimuleren mensen gebruik te maken van ov, fiets of vervoer over water, bijvoorbeeld met een beloning.
• We werken samen met de Maastunnel Alliantie. Deze Alliantie van grote publiekstrekkers als het Erasmus MC informeren proactief hun bezoekers, medewerkers en leveranciers over de renovatie.
• Tijdens de renovatie van de Maastunnel vinden geen grootschalige werkzaamheden plaats op de Ruit, zoals op de Van Brienenoordbrug en in de Beneluxtunnel.

Hoe moet ik rijden als de Maastunnel van noord naar zuid dicht is?

We raden je aan zo veel mogelijk de spits te mijden of een alternatief vervoersmiddel te kiezen, zoals ov, fiets of vervoer over water. Ga je toch met de auto, dan zijn er alternatieve routes via de Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug. Op die routes kan het wel flink drukker zijn in de spits. Bekijk ook de infographic over bereikbaarheid.

Moet ik rekenen op verkeersinfarcten?

Verkeer moet altijd wennen aan een nieuwe situatie, zeker de eerste paar weken. En feit is dat het drukker gaat worden op de andere routes. Daarom starten we in de zomerperiode, als het minder druk is op de weg.

Hoe gaan de verkeersstromen lopen tijdens de gedeeltelijke afsluiting?

Automobilisten die nu van de Maastunnel gebruikmaken, zullen straks via de Erasmusbrug gaan en automobilisten van de Erasmusbrug zullen doorschuiven naar de Willemsbrug. We werken samen met o.a. ondernemers en bewoners specifieke maatregelen uit waardoor je bijvoorbeeld de Willemsbrug gemakkelijker kan bereiken.

De herinrichting van de Coolsingel en renovatie van de Maastunnel zijn tegelijkertijd. Kan dat wel?

Ja, hier is voor gekozen omdat we de bereikbaarheidsmaatregelen zo gecombineerd in kunnen zetten, met een beter resultaat tegen gedeelde kosten. We kunnen gecombineerd communiceren, zodat het voor bedrijven, bewoners en bezoekers aan de stad in één keer duidelijk is. We pakken beide werkzaamheden nu in een periode van 2,5 jaar aan. Als we het apart zouden doen, is de verminderde bereikbaarheid in de stad dubbel zo lang (namelijk 5 jaar).

Staat jouw vraag hier niet tussen?